संविधानसभाका अध्यक्षकाे निधनमा शाेक विदा सम्बन्धी सूचना