बहराइनमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सूचना तथा सम्पर्क विवरण संकलन फारम