राजदूतावासको नियमित कन्सुलर सेवाहरू लिने समय अस्थायी रूपमा परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा