बहराइन अधिराज्यमा बसोबास गर्नुहुने सबै नेपालीका लागि सूचना