नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कोरोना भाइरस (COVID-19) को सतर्कता अपनाउने सन्दर्भमा जारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सम्बन्धी सूचना ।